22.8.14 at 1:22 · ♠ jjongtokki · © · 616 · reblog
22.8.14 at 1:22 · ♠ jjongtokki · © · 1873 · reblog · Tags
10.2.14 at 21:24 · ♠ shineebabo · © · 3377 · reblog · Tags

.-.


jjongtokki:

Jonghyun --> Airport Fashion

10.2.14 at 21:13 · ♠ jjongtokki · © · 48 · reblog
10.2.14 at 21:12 · ♠ jjongtokki · © · 14 · reblog · Tags
10.2.14 at 21:11 · ♠ jjongtokki · © · 22 · reblog
10.2.14 at 21:10 · ♠ jjongtokki · © · 28 · reblog
10.2.14 at 21:10 · ♠ jjongtokki · © · 97 · reblog · Tags
10.2.14 at 21:08 · ♠ jjongtokki · © · 28 · reblog
theme.